(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2020 do Ban quản lý chợ xã Ia O ủy quyền như sau:
Ngày 27/8/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 105/2020/HĐDVĐGTS-ĐP ngày 05/08/2020 giữa Ban quản lý chợ xã Ia O và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ xã Ia O, địa chỉ: xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: 104 lô cụ thể như sau:

Ngày 27/8/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 1


Ngày 27/8/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 2


Ngày 27/8/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 3


Ngày 27/8/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 4


Ngày 27/8/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 5


Ngày 27/8/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 6


Sắp xếp khu vực bán hàng:

Về bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh trong Nhà lồng chợ xã Ia O.

Hàng tạp hoá: 32 điểm (các điểm kinh doanh cố định số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).

Hàng ăn uống: 20 điểm (các điểm kinh doanh cố định số: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52.).

Hàng quần áo, Giày dép: 20 điểm (các điểm kinh doanh cố định số: 53, 54, 55, 56, 57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72).

Về bố trí, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh trong khu nhà bán hàng tươi sống chợ xã Ia O.

Hàng thịt: 12 điểm (các điểm kinh doanh số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Hàng thuỷ sản: 8 điểm (các điểm kinh doanh số: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Hàng rau xanh, hoa quả: 12 điểm (các điểm kinh doanh số: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).

Nguồn gốc và vị trí:

Nguồn gốc: Chợ xã Ia O được đầu tư xây dựng mới năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2017.

Vị trí: Làng Dăng – xã Ia O – Huyện Ia Grai.

Phía Đông giáp: tỉnh lộ 664.

Phía Tây giáp: lô cao su.

Phía Bắc giáp: hộ dân.

Phía Nam giáp: hộ dân.

Tổng Giá khởi điểm: 1.785.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

Thời gian; Địa điểm xem tài sản: Ngày 10/08/2020 và ngày 11/08/2020. Xem trực tiếp tại nơi có tài sản bán đấu giá (giờ hành chính).

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/08/2020 đến 17 giờ ngày 24/08/2020 (giờ hành chính).

Thời gian thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (giờ hành chính).

Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 24/08/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/08/2020 tại Ban quản lý chợ xã Ia O, địa chỉ: xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chức công bố giá (dự kiến): Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/8/2020.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Hội trường UBND xã Ia O, địa chỉ: xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339 và Ban quản lý chợ xã Ia O, địa chỉ: xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai../.