(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2021 như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 35 và Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 35

Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 27/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 27/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 27/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3