(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 43, quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 104, tờ bản đồ số 42 và quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 36 tọa lạc tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 27/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 27/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 27/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3