(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2021 do Viễn thông Thái Bình ủy quyền như sau:
Ngày 27/7/2021, đấu giá cáp đồng thông tin thu hồi năm 2021 tỉnh Thái Bình ảnh 1