(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2020 do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thị xã Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Quyền sử dụng 20 ô đất ở tại Khu 5 xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

Ngày 27/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 27/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

(Giá trúng chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại phí, lệ phí khác có liên quan).

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thị xã Phú Thọ thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 7/7/2020 đến 17h00 phút ngày 24/7/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ và phòng tài chính kế hoạch UBND thị xã Phú Thọ.

6. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 13/07/2020 và ngày 14/07/2020.

7. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

Khách hàng NỘP HỒ SƠ, NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN bằng hình thức “gửi bảo đảm” đến Trung dịch vụ đấu giá tài sản. Thời gian nhận từ ngày 7/7/2020 đến 17h00 phút ngày 24/7/2020. (Tính theo thời gian Trung tâm nhận được của Bưu điện).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

8. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 114002775102 tại Ngân hàng Vietinbank thị xã Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp trong 03 ngày: 22/7/2020, 23/7/2020, 24/7/2020.

9. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:

Bắt đầu từ 07h30 phút ngày 27/7/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

(Đề nghị khách hàng tham gia đấu giá có mặt trước 15 phút tại địa điểm tổ chức đấu giá để làm thủ tục vào phòng đấu giá).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.