(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2020 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương. Địa chỉ: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: gồm 58 lô đất thuộc MBQH số 29, 30, 31 UB/TN-MT ngày 27/8/2019 xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí: Các lô đất đưa ra đấu giá của MBQH số 29, 30, 31 UB/TN-MT ngày 27/8/2019 thuộc xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có giới hạn như sau:

- MBQH số 29 UB/TN-MT ngày 27/8/2019:

+ Phía Đông: Giáp mương.

+ Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông.

- MBQH số 30 UB/TN-MT ngày 27/8/2019, Từ lô 5 đến lô 15:

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông.

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông.

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông.

- MBQH số 31 UB/TN-MT ngày 27/8/2019:

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông.

+ Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc: Giáp khu dân cư.

- Tổng diện tích khu đất đấu giá: 9.905 m2.

- Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã có hạ tầng kỹ thuật nên không phải đầu tư xây dựng.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không.

* Mục đích sử dụng đất, hình thức và thời hạn sử dụng giao đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Giao lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 01221 000 78 78 78 78 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng lưu ý nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

- Tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/07/2020 đến hết ngày 24/07/2020 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không tổ chức đấu giá QSD đất cho các tổ chức ở các lô đất này.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 10/07/2020 và ngày 13/07/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 10/07/2020 đến hết ngày 24/07/2020.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đấu giá tại UBND xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (trong giờ hành chính): Các ngày 15/07/2020; 16/07/2020; 22/07/2020 và 23/07/2020.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại trụ sở UBND xã Quảng Văn trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 27/07/2020 tại hội trường UBND xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo 01m2 đất để tính giá trị QSD đất cho từng lô đất tại MBQH khu dân cư xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (MBQH số 29, 30, 31 UB/TN-MT ngày 27/8/2019 thuộc xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

DANH MỤC 58 LÔ ĐẤT THUỘC MBQH SỐ 29,30,31 UB/TN-MT NGÀY 27/8/2019

xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

(Đính kèm Thông báo đấu giá số 139/TB-ĐGHDHN ngày 06/07/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên)

Ngày 27/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1