(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2020 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ phạm pháp, khối lượng 3,247 m3 gỗ Giẻ nhóm VII của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn.

2. Giá khởi điểm: 16.859.520 (mười sáu triệu, tám trăm năm mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi đồng).

3. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham giá đấu giá: Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 24/07/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu. Đ/c: Số 001 cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đăk Nông. Địa chỉ: Số 59 Hùng Vương, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn.

4. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: 50.000 đồng/HS. Tiền đặt trước 1.600.000VND (một triệu sáu trăm nghìn đông).

5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào 09 giờ 00 phút, ngày 27/07/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đăk Nông. Địa chỉ: Số 59 Hùng Vương, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: (0262) 3707879; Fax: (0262) 3707879; DĐ: 0888.696.256.