(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vào ngày 27/7/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: Hàng hóa các loại vi phạm hành chính bị tịch thu chuyển bán của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (đợt 6, 7, 8/2019) (lần 3).

Giá khởi điểm, bước giá của từng lô hàng: Chi tiết theo hồ sơ mời đấu giá.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, trả giá lên.

Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/07/2020 đến 17h00, ngày 24/07/2020 tại địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 22/07 và 23/07/2020 tại nơi lưu giữ tài sản.

Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 22/07 đến 17h00, ngày 24/07/2020. Phương thức nộp tiền theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 27/7/2020 (thứ Hai) tại Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.37.622619.