(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Hồ ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất các lô nền khu tái định cư Phú Đức, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, được phân thành 41 nền đất (số thứ tự từ nền số 01 đến nền số 41). Diện tích đất: Từ 80,5 m2/01 nền đến 120 m2/01 nền, loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm: Từ 170.000.000đồng/01 nền đến 240.000.000 đồng/01 nền.

Thời gian, địa điểm xem các nền đất: Từ ngày thông báo đến ngày 24/06/2019, tọa lạc tại: Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 24/06/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng/01 hồ sơ đến 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Tối đa 20% giá khởi điểm/01 nền.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có nhu cầu sử dụng đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và xây dựng đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 24/06/2019 đến 16 giờ 30phút ngày 26/06/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 00 phút ngày 27/06/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Long Hồ (Khóm 2, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Hồ. Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3850224./.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

DANH SÁCH, VỊ TRÍ CÁC THỬA ĐẤT

(Đính kèm theo Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số: 55/HĐDV.ĐGTS/2019 ngày 24 tháng 5 năm 2019

41 thửa đất Khu tái định cư Phú Đức, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

Số thứ tự

Thửa đất

(lô nền)

Mục đích sử dụng

Tờ bản đồ

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

từng nền đất (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Dãy 2: LÔ C

1

25 (1265)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

2

24 (1264)

ONT

27

120

2.000.000

240.000.000

48.000.000

200.000

Dãy 5: Lô B, C

3

103 (1362)

OTN

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

4

102 (1363)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

5

101 (1364)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

6

100 (1365)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

7

99 (1366)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

8

98 (1367)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

9

97 (1368)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

10

96 (1369)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

11

95 (1370)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

12

108 (1357)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

13

107 (1358)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

14

106 (1359)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

15

105 (1360)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

16

104 (1361)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

Dãy 5: LÔ B,C

17

129 (1351)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

18

128 (1352)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

19

127 (1353)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

20

126 (1354)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

21

125 (1355)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

Dãy 6: Lô A, B

22

77 (1373)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

23

80 (1376)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

24

81 (1377)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

25

82 (1378)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

26

83 (1379)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

27

84 (1380)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

28

85 (1381

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

29

86 (1382)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

30

87 (1383)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

31

88 (1384)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

32

89 (1385)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

33

90 (1386)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

34

91 (1387)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

35

92 (1388)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

36

93 (1389)

ONT

27

85

2.000.000

170.000.000

34.000.000

100.000

37

94 (1390)

ONT

27

80,5

2.400.000

193.200.000

38.600.000

100.000

Dãy 7: Lô A, B, C

38

187 (1408)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

39

188 (1407)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

40

189 (1406)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

41

190 (1405)

ONT

27

100

2.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000