(BĐT) - Cty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung (45 Mai Am, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (226 Nguyễn Du, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là Thiết bị máy móc của Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Phú, sản vào ngày 27/6/2019 như sau:

+ Lô 1: Dây chuyền sản xuất carton 3 lớp. Giá khởi điểm: 114.776.226 đồng.

+ Lô 2: Máy in Flexo 3 màu bán tự động. Giá khởi điểm: 78.256.517 đồng.

- Nơi có tài sản: Phường Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tiền đặt trước: Lô 1: 22.000.000 đồng; Lô 2: 15.000.000 đồng.

- Thời gian đăng ký: Đến 16 giờ, ngày 24/6/2019.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đấu giá dự kiến: 08 giờ, ngày 27/6/2019.

- Địa điểm đấu giá, đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: 410 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi. SĐT: 0965.663.117.