(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2019 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, địa điểm để tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Cho thuê tài sản công để trông giữ xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

* Địa điểm để tài sản đấu giá: Tại các điểm được trông giữ xe của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm: 206.244.000đ/tháng x 24 tháng = 4.949.856.000 đồng. Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn.

Giá trên chưa bao gồm thuế và các loại chi phí khác. Người mua được tài sản sẽ chịu toàn bộ các loại thuế và các chi phí khác (nếu có) theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 05/6/2019 đến 16h30 ngày 24/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại các điểm được trông giữ xe của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Tiền bán hồ sơ; tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 255.000.000 đồng/01 hồ sơ.

7. Thời gian; địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 24/6/2019; 25/6/2019 và ngày 26/6/2019 (Trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 26/6/2019.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để trông giữ xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

8. Các tiêu chí và điều kiện tham gia đấu giá: Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Tầng 3, số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng trả giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14h30 ngày 27/6/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3700 525; 0222 3874 777)./.