(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 24/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 26/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 09/05/2022 - 16:30 24/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ: + Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. + Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam - CN Đồng Nai. Địa chỉ: số 62 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. + Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ: 0251.6513.502. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Đối tượng được tham gia đấu giá:Tổ chức kinh tế (gọi tắt là tổ chức) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; có giấy phép kinh doanh nghành nghề bất động sản; Có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các đối tượng không thuộc diện quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Điều kiện đăng ký: theo TB của Công ty.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 27/05/2022

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước