(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 02903831878

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi

Địa chỉ: Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 20/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 24/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 28/04/2022 - 16:00 24/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tiền đặt trước nộp vào Tài khoản tiền gửi của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Cà Mau số: 023.002.494.810.001 tại Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Cà Mau, trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá từ ngày 20/5/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/5/2022 (Trong giờ hành chính). Thông qua việc nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định, người tham gia đấu giá đến Trung tâm nộp trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác nộp thay mình.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 27/05/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ảnh 2
Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ảnh 3