(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình

Địa chỉ: SN 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0214. 3843.683

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 24/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 26/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 09/05/2022 - 17:00 24/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng ). Điều kiện: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan; Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu điện trong giờ hành chính.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 27/05/2022

Địa điểm: hội trường tầng V nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng.