(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do Agribank Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:
Ngày 27/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1