(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:
Ngày 27/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1