(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng ủy quyền như sau:
Ngày 27/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ảnh 1