(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai. Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 124, diện tích qua đo đạc thực tế 346,7m2 (trong đó 100m2 đất ở và 246,7m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại thôn 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 730241 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai cấp cho ông Nguyễn Văn Giang và bà Phạm Thị Giang ngày 30/12/2011 (nay là thửa đất số 4, tờ bản đồ số 54).

Công trình xây dựng: Nhà trước có diện tích: 39,4m2; nhà sau có diện tích: 45,43m2; nhà vệ sinh + nhà tắm có diện tích: 10,66m2; mái che phía trước cửa nhà sau có diện tích: 4,48m; cổng rào có diện tích: 9,6m2; hàng rào phía trước có diện tích: 25,2m2; hàng rào bên trái (phía trước nhà) có diện tích: 58,5m2; hàng rào bên phải (phía trước nhà) có diện tích: 57,74m2; hàng rào sau nhà có diện tích: 17,164m2; 01 giếng nước có đường kính 1,2m sâu 25m.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 128, diện tích qua đo đạc thực tế 4.011,9m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại thôn 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 988755 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai cấp cho ông Nguyễn Văn Giang và bà Phạm Thị Giang ngày 20/02/2012 (nay là thửa đất số 139, tờ bản đồ số 03).

2. Nơi có tài sản: Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 403.863.787 đồng (Bốn trăm lẻ ba triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi bảy đồng).

Tài sản 2: 136.404.600 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 24/5/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 24/5/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Tài sản 2: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ/tài sản.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 24/5/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 27/5/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.