(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận quản lý (thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận).

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá đấu giá, tiền đặt trước:

a) Khu vực 1 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ đá xây dựng Hòn Giài, xã Nhơn Sơn và xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Đá xây dựng.

- Diện tích: 35,9 ha.

- Tài nguyên dự báo: 7.180.000 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 5.146.000.000 đồng.

b) Khu vực 2 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 8,9 ha.

- Tài nguyên dự báo: 445.000 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 136.250.000 đồng.

c) Khu vực 3 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Nam núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Đất san lấp.

- Diện tích: 18,29 ha.

- Tài nguyên dự báo: 903.526 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 260.350.000 đồng.

d) Khu vực 4 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 33,78 ha.

- Tài nguyên dự báo: 2.702.400 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 827.420.000 đồng.

đ) Khu vực 5 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 46,33 ha.

- Tài nguyên dự báo: 3.706.400 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 1.134.825.000 đồng.

e) Khu vực 6 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 3, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 19,89 ha.

- Tài nguyên dự báo: 1.591.200 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 487.190.000 đồng.

Ghi chú: Các khu vực thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu trên thuộc khu vực quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh, chưa được thăm dò nên trữ lượng khoáng sản chỉ là tài nguyên dự báo. Việc xác định trữ lượng khoáng sản, mức sâu khai thác để thực hiện tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lập hồ sơ cấp phép khai thác sẽ được thực hiện sau khi có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ/khu vực.

Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả theo quy định. Trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được.

b) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 24/5/2021).

3. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 05/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 20/5/2021 đến ngày 21/5/2021 trong giờ hành chính tại thực địa Khu vực 1 (Mỏ đá xây dựng Hòn Giài, xã Nhơn Sơn và xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận); Khu vực 2 (Mỏ vật liệu san lấp thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận); Khu vực 3 (Mỏ vật liệu san lấp Nam núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận); Khu vực 4 (Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận); Khu vực 5 (Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận); Khu vực 6 (Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 3, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia và điều kiện được xét chọn tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 05/5/2021 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 24/5/2021 trong giờ hành chính tại Quầy tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

* Hồ sơ tham gia đấu giá thành lập 02 bộ, gồm:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 01);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính (theo báo cáo tài chính trong 03 năm (2018, 2019, 2020) đã nộp kê khai tại cơ quan thuế; Biên bản xác nhận đã góp đủ vốn điều lệ đối với doanh nghiệp thành lập dưới 01 năm) và khả năng huy động tài chính; kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm (Mẫu số 02: Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản);

- Bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 03);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

c) Điều kiện được xét chọn tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đáp ứng đủ các yêu cầu như sau:

- Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định gồm:

+ Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản chính: Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính (theo báo cáo tài chính trong 03 năm (2018, 2019, 2020) đã nộp kê khai tại cơ quan thuế; Biên bản xác nhận đã góp đủ vốn điều lệ đối với doanh nghiệp thành lập dưới 01 năm) và khả năng huy động tài chính; kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm.

+ Bản chính: Bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

+ Bản sao: Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

- Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản quy định tại Điều 34 và Điều 51 Luật khoáng sản;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 27/5/2021 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng khu vực. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 215/QC-TTDVĐGTS ngày 04/5/2021.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 215/QC-TTDVĐGTS ngày 04/5/2021)