(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn ủy quyền như sau:

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số …./HĐ-DVĐGTS ngày …/4/2021 với Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền cung ứng dịch vụ ăn uống phục vụ bệnh nhân và cán bộ nhân viên (làm căn tin phía sau) tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn trong thời hạn 03 năm, tính từ ngày bên A làm biên bản bàn giao quyền khai thác dịch vụ cho người trúng đấu giá.

- Giá khởi điểm của tài sản: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

- 5.000.000 đồng/ tháng (Năm triệu đồng trên một tháng) (theo đề nghị của bên A); kể từ ngày ký kết hợp đồng thực hiện cung cấp dịch vụ, bắt đầu từ năm thứ 2 đơn vị trúng đấu giá cộng thêm chỉ số tăng trưởng mỗi năm 5% /giá trị phải nộp hằng năm.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Khi đăng ký tham gia đấu giá tất cả người đăng ký tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá (ngày mở cuộc đấu giá) và các nội dung theo quy định của Quy chế đấu giá tài sản.

+ Tại buổi công bố giá đã trả, tổ chức đấu giá tài sản công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá mua tài sản. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp theo là trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000 đồng/tháng (Năm trăm ngàn đồng/tháng).

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 27/5/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Tây Sơn. Địa chỉ: 48 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm y tế huyện Tây Sơn.

- Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến ngày mở cuộc đấu giá tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn. Địa chỉ: 48 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

-Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00 phút, ngày 24/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu tái tài sản

2. Chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (bản pho to)

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)

4. Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản pho to)

5. Chứng từ nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Bì đựng phiếu và phiếu trả giá (được niêm phong và bỏ vào thùng phiếu)

- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước là 36.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng. Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 4300201003401 tại Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bình Định hoặc các tài khoản khác của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

* Lưu ý:

1./. Yêu cầu đối với người tham gia đấu giá Quyền cung ứng dịch vụ ăn uống phục vụ bệnh nhân và cán bộ nhân viên (làm căn tin phía sau) tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn trong thời hạn 03 năm, tính từ ngày bên A làm biên bản bàn giao quyền khai thác dịch vụ cho người trúng đấu giá

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và có giấy tờ tùy thân theo quy định, có năng lực tài chính và năng lực tổ chức quản lý điều hành việc cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ bệnh nhân và cán bộ nhân viên;

- Làm bảng đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

2./. Yêu cầu đối với người trúng đấu giá Quyền cung ứng dịch vụ ăn uống phục vụ bệnh nhân và cán bộ nhân viên (làm căn tin phía sau) tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn trong thời hạn 03 năm, tính từ ngày bên A làm biên bản bàn giao quyền khai thác dịch vụ cho người trúng đấu giá

- Thực hiện đúng mục đích cho thuê theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

- Đơn vị thuê phải có giấy phép kinh doanh và các giấy tờ khác phải đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản khác cho Nhà nước theo quy định.

- Thực hiện đúng nội quy và quy chế của cơ quan cho thuê, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

- Nhân viên nấu ăn và phục vụ ăn uống phải được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần và có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thực hiện dịch vụ nấu ăn đúng theo chất lượng, số lượng, thời gian trong hợp đồng.

- Cam kết thực hiện tất cả các suất ăn bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được chế biến từ các thành phần nguyên liệu tươi, sạch.

- Quản lý căn tin, bếp ăn dinh dưỡng đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định của Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm từ nguồn nhập nguyên liệu đến khâu sơ chế - chế biến thức ăn.

- Nhân viên phải được đào tạo, hướng dẫn chế biến thức ăn để chế biến thức ăn tại căn tin.

- Phối hợp với Trung tâm triển khai cung cấp suất ăn bệnh lý cho người bệnh và thực đơn cho người bệnh ăn theo chế độ dinh dưỡng.

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm do các cơ quan chức năng quy định. Thời gian lưu mẫu là 24 giờ. Việc lấy mẫu thực hiện ngay trước khi phục vụ bữa ăn.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra định kỳ. Căn tin phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giá bán dịch vụ ăn uống phải niêm yết công khai tại khuôn viên nhà dinh dưỡng, giá cả hợp lý cho từng loại hàng bán.

- Không được bán rượu, bia, thuốc lá, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke và các hình thức kinh doanh khác.

- Nhân viên ăn mặc lịch sự, giao tiếp hòa nhã, đúng mực.

- Tài sản được Trung tâm trang bị cho căn tin phải được giữ gìn, bảo quản, nếu mất mát phải bồi thường.

- Bàn, ghế, dụng cụ tại căn tin phải thường xuyên sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc ăn uống.

- Không được mang vũ khí, hàng quốc cấm vào trong khuôn viên của Trung tâm.

- Thanh toán tiền điện, nước phát sinh hàng tháng.

- Không tự ý phá vỡ kết cấu, xây và mở rộng các phòng khi chưa có sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm.

- Đơn vị thuê không được tự ý sang nhượng nhà căn tin cho bất kỳ cá nhân và đơn vị nào khi chưa có sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm.

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 01 tháng tiền thuê mặt bằng căn tin.

- Trả tiền thuê mặt bằng theo đúng thời gian quy định sau khi ký hợp đồng.

- Thực hiện theo đúng các nội dung đã ký kết trong hợp đồng giữa Trung tâm và bên thuê tài sản.

- Trong quá trình hoạt động, đơn vị cung cấp dịch vụ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

+ Sử dụng tài sản trúng đấu giá không đúng mục đích.

+ Vi phạm pháp luật hiện hành.

+ Gây gỗ đánh nhau với khách hàng.

+ Vi phạm các điều khoản hợp đồng.

- Các điều kiện khác bên thuê và Trung tâm sẽ thống nhất khi ký hợp đồng thuê mặt bằng.

- Những vấn đề khác có liên quan, đơn vị thuê phải có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Trung tâm để xem xét giải quyết, nếu không thực hiện những yêu cầu nêu trên thì đơn vị thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Khi có yêu cầu tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thì đơn vị thuê phải nghiêm túc chấp hành (đơn vị thuê sẽ được đơn vị cho thuê thông báo trước 02 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng). Nếu không thực hiện những yêu cầu nêu trên thì đơn vị thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định - số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216; 3812837.