(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2021 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 163,5kg; gồm: Loại 21-25 con/453g; số lượng 13kg; loại 26-30 con/453g; số lượng 63kg; loại 31-40 con/453g; số lượng 20,3kg; loại 41-50 con/453g; số lượng 67,2kg. Nguồn gốc tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Nơi gửi lưu giữ tài sản: Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh; địa chỉ số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 27.519.150 đồng (Hai mươi bảy triệu, năm trăm mười chín ngàn, một trăm năm mươi đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 20,21 tháng 5/2021, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 2.700.000 đồng, nộp ngày 24,25,26 tháng 5/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/5/2021 đến 17 giờ ngày 24/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 08 giờ ngày 27/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.