(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thái Nguyên ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thái Nguyên, địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1.Tài sản đấu giá:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, Số loại: Dream, Biển kiểm soát 20B2-21771, Màu sơn: nâu, Số máy: HA08E0761111, Số khung: RLHHA08045Y760980. (Tình trạng xe cũ đã qua sử dụng, không thu được đăng ký).

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự.

3.2. Nơi để tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên, địa chỉ: Tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thái Nguyên, địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/4/2021 đến hết ngày 22/4/2021 tại nơi để tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên, địa chỉ: Tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính).

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 06/4/2021 đến hết ngày 22/4/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2021 đến hết ngày 22/4/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Giá khởi điểm: 13.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn).

- Bước giá: 1.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước

7.1. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

7.2. Tiền đặt trước: 2.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham dự cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, nộp phiếu trả giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc trong thời gian từ ngày 06/4/2021 đến trước 17h00’ ngày 22/4/2021 (Trong giờ hành chính).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Đối tượng tham gia:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

b) Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

- Đối với người tham gia đấu là tổ chức, doanh nghiệp cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (Bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 22; 23; 26/4/2021.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xe mô tô HONDA

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 00 phút ngày 27/4/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!