(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2021 do Công ty Điện lực Hà Nam Chi nhánh Tổng công ty điện lực Miền Bắc như sau:
Ngày 27/4/2021, đấu giá tài sản vật tư thiết bị thu hồi tại tỉnh Hà Nam ảnh 1
Ngày 27/4/2021, đấu giá tài sản vật tư thiết bị thu hồi tại tỉnh Hà Nam ảnh 2