(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2021 do UBND thành phố Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 27/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1