(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc. (Số 375C, đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Bán đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu Trung tâm Dịch vụ, Thương mại và Nhà ở khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, cụ thể như sau:

Diện tích (theo kết quả đo đạc thực tế): 9.888m2 (gồm: đất ở đô thị là 1.807,4 m2 và đất thương mại dịch vụ là 8,080,6m2).

4. Tổng giá khởi điểm: 218.608.043.560đ.

(Trong đó: Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (lô B1 và B2) : 56.343.754.200đ.; Giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất thương mại dịch vụ trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (thời hạn sử dụng 50 năm): 162.264.289. 360đ).

5. Thời gian bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/4/2021 đến 15 giờ ngày 22/4/2021 tại khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

6. Tiền đặt trước: Nộp 43.000.000.000đ vào các ngày 22, 23 và đến 15 giờ ngày 26/4/2021.

7. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000đ/hồ sơ.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 + Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp, ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp + Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và thuê đất dự án Khu trung tâm Dịch vụ, Thương mại và Nhà ở thuộc khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, số 18/PAĐG-BĐS, ngày 14/01/2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

9. Tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ, ngày 27/4/2021.

10. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên (Đấu tổng giá khởi điểm).

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 0277 3866902 (trong giờ hành chính). Điện thọai: 0277. 6250230; 0277. 3854517.