(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2020 do Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thành phố Cẩm Phả ủy quyền như sau:

I. Tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản thanh lý chi tiết như sau: 

Ngày 27/4/2020, đấu giá Cụm pano, biển quảng cáo và Máy phát hình VHF tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thành phố Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 33, đường Bái Tử Long, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

II. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

2.1. Giá khởi điểm:

  - Giá khởi điểm của lô tài sản: 34.560.000 đồng (Ba mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT theo quy định của Nhà nước. Chưa bao gồm chi phí phá dỡ, vận chuyển và các chi phát sinh khác (nếu có). (Người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này).

2.2. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

  Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh hoặc nộp tiền mặt tại Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh.

2.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ).

III. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp phiếu trả giá và tổ chức công bố giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 09/04/2020 đến 16h00’ ngày 24/04/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản của Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thành phố Cẩm Phả.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 22/04/2020; 23/04/2020; 24/04/2020.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 08h45’ ngày 27/04/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức công bố giá: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3816.731.

IV. Cách thức, điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

  4.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

  - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, CCCD (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

  - Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

  - Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

  - Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

  - Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

  - Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Theo phương thức trả giá lên.