(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/4/2019 như sau:
Ngày 27/4/2019, đấu giá các dịch vụ thuê khoán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1