(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Tuy Phước ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng

Địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862946889

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Địa chỉ: 381 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 27/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 24/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 24/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 04/03/2022 - 16:00 24/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định (theo Thông báo ĐG số 02-1/2022/TB-CNBĐ.TT ngày 04/03/2022)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 27/03/2022

Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Ngày 27/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 27/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 27/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 27/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 27/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 27/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 7