(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Thanh Hóa. Địa chỉ: 44A Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Ông Nguyễn Xuân Cường và bà Lê Thị Dung. Địa chỉ: Khu đô thị Đông Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất tại Ô5-BT1-Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND Thành phố Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AG 066072 ngày 13 tháng 02 năm 2007 mang tên ông Nguyễn Xuân Cường, bà Lê Thị Dung có đặc điểm như sau:

Thửa đất số: 00

Tờ bản đồ số:

Địa chỉ thửa đất: Ô 5 - BT1 - Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích trong giấy chứng nhận QSD đất: 346,03m2.

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 346,03m2; Sử dụng chung: Không m2

Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 346,03m2

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản trên đất: Móng nhà kết cấu bê tông cốt thép.

3.2. Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa theo Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước số: 06/2007/HĐTD ngày 29/12/2007 và các Phụ lục hợp đồng, Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung đã ký giữa Chi nhánh NHPT Thanh Hóa và Công ty TNHH đại lý vận tải biển Rạng Đông; Hợp đồng tín dụng đầu tư (áp dụng lãi suất thỏa thuận) số 07-4/2011/HĐTĐ-NHPT PC ngày 09/09/2011 và các Phụ lục Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung đã ký giữa Chi nhánh NHPT Thanh Hóa và Công ty TNHH đại lý vận tải biển Rạng Đông; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 01/2014/HĐTCQSDĐ-NHPT ngày 18/11/2014 đã ký giữa Chi nhánh NHPT Thanh Hóa, Ông Nguyễn Xuân Cường - Bà Lê Thị Dung và Công ty TNHH đại lý vận tải biển Rạng Đông.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.163.400.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ một trăm sáu ba triệu bốn trăm nghìn đồng). Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí mà người mua tài sản trúng đấu giá phải nộp theo quy định.

4.2. Bước giá: 50 triệu đồng là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

- Giá trả ở vòng đấu tiếp theo ít nhất bằng giá khởi điểm của vòng đấu đó cộng với bước giá.

5. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 3534 201 026 325 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Ba Đình Nam Thanh Hóa.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Khu đô thị Đông Bắc Ga, Thành phố Thanh Hóa”.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/03/2020 đến 16h30 phút ngày 26/03/2020 (trong giờ hành chính).

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá, trừ những người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày 12/03/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày 24/03/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ ngày 27/03/2020 tại Hội trường Tầng 1, Khách sạn Hoa Hồng, số 102 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Hồ sơ đã mua không được đổi trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

10. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định trong thời hạn được thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.