(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3) vào ngày 27/3/2020 như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm các lô đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 48 lô (được chia làm 02 đợt đấu giá).

2. Địa điểm, vị trí: Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; đường giao thông đã được thảm nhựa, vỉa hè đã được bó vỉa và lát gạch; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như: hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước... cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư.

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cao độ sàn tầng 2 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; cốt nền so với đường nội bộ là +0,45m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,2m;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 110 m2: ≤ 80%.

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 200 m2: ≤ 75%.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, cơ quan có tài sản, nơi có tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cụ thể như sau:

1.     Tên, số lượng, vị trí lô đất đấu giá, giá khởi điểm tài sản đấu giá:

      Đợt 2: Đấu giá 24 lô đất có ký hiệu từ 600 đến 623.

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

1

600

16

Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3), phường
Hương Sơ, thành phố Huế

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
19,5 m và 12 m

8.400.000

1.533.000.000

2

601

16

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

8.000.000

960.000.000

3

602

16

120,0

8.000.000

960.000.000

4

603

16

120,0

8.000.000

960.000.000

5

604

16

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
19,5 m và 19,5 m

8.500.000

1.551.250.000

6

605

16

108,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

8.000.000

864.000.000

7

606

16

108,0

8.000.000

864.000.000

8

607

16

108,0

8.000.000

864.000.000

9

608

16

108,0

8.000.000

864.000.000

10

609

16

108,0

8.000.000

864.000.000

11

610

16

108,0

8.000.000

864.000.000

12

611

16

108,0

8.000.000

864.000.000

13

612

16

Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3), phường
Hương Sơ, thành phố Huế

108,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

8.000.000

864.000.000

14

613

16

108,0

8.000.000

864.000.000

15

614

16

108,0

8.000.000

864.000.000

16

615

16

108,0

8.000.000

864.000.000

17

616

16

108,0

8.000.000

864.000.000

18

617

16

108,0

8.000.000

864.000.000

19

618

16

108,0

8.000.000

864.000.000

20

619

16

108,0

8.000.000

864.000.000

21

620

16

108,0

8.000.000

864.000.000

22

621

16

108,0

8.000.000

864.000.000

23

622

16

108,0

8.000.000

864.000.000

24

623

16

108,0

8.000.000

864.000.000

Tổng số (24 lô đất)

2.777,0

22.380.250.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Cơ quan có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nơi có tài sản: Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp tỉnh năm 2019; Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 16/11/2019 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 48 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3); Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 48 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3), phường Hương Sơ, thành phố Huế.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; bước giá; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:

 Đợt 2, các lô đất có ký hiệu từ 600 đến 623: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 24 tháng 03 năm 2020

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Đợt 2, các lô đất có ký hiệu từ 600 đến 623: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 03 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của lô đất mà khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản Trung tâm cụ thể như sau:

Đợt 2, các lô đất có ký hiệu từ 600 đến 623: Từ ngày 24 tháng 03 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2020 vào số tài khoản 040013518108 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Huế hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này.

5. Bước giá: Được tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

a. 70.000.000 đồng đối với các lô đất có ký hiệu 576, 580, 600, 604.

b. 40.000.000 đồng đối với các lô đất có ký hiệu Từ lô 577 đến 579, từ lô 581 đến 599, từ lô 601 đến 603, từ lô 605 đến 623

6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, đổi tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế

a. Đợt 2, các lô đất có ký hiệu từ 600 đến 623: Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 24/03/2020

b. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất khác nhau, trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

c. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Đợt 2, các lô đất có ký hiệu từ 600 đến 623: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 27/03/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, thành phố Huế điện thoại: 0234.3898924 – 0234.3898925; Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn ./.