(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở thuộc các dự án: Khép kín khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa. Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá Quyền sử dụng đất ở các Dự án: Khép kín khu dân cư trên nhà ông Lực xã Hòa Quang Nam; khép kín khu dân cư cổng thôn văn hóa Định Thành xã Hòa Định Đông; khép kín khu dân cư Phú Lộc xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên có đặc điểm như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích/lô(m2)

Giá khởi điểm/lô (đồng)

Tiền đặt trước/lô (đồng)

Tiền hồ sơ/lô (đồng)

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

KHU DÂN CƯ TRÊN NHÀ ÔNG LỰC

1

Từ lô số 11 đến số 17

106,6

767.520.000

100.000.000

500.000

8.000.000

2

Lô số 18

106,6

746.200.000

100.000.000

500.000

8.000.000

3

Từ lô số 20 đến số 22

106,6

724.880.000

100.000.000

500.000

8.000.000

KHU DÂN CƯ CỔNG THÔN VĂN HÓA ĐỊNH THÀNH

1

Lô số A9

147,4

585.472.800

100.000.000

500.000

6.000.000

2

Lô số A13

174,7

693.908.400

100.000.000

500.000

7.000.000

3

Lô số C1

171,5

681.198.000

100.000.000

500.000

7.000.000

MỞ RỘNG KHU DÂN CƯ PHÚ LỘC

1

A2

137,1

551.142.000

100.000.000

500.000

6.000.000

2

A3

138,6

557.172.000

100.000.000

500.000

6.000.000

3

A4

139,5

560.790.000

100.000.000

500.000

6.000.000

4

A5

140,1

563.202.000

100.000.000

500.000

6.000.000

5

A6

140,7

565.614.000

100.000.000

500.000

6.000.000

6

A7

141,3

568.026.000

100.000.000

500.000

6.000.000

7

A10

182,7

416.556.000

60.000.000

200.000

5.000.000

8

A11

182,1

415.188.000

60.000.000

200.000

5.000.000

9

A12

181,5

413.820.000

60.000.000

200.000

5.000.000

10

A13

180,9

412.452.000

60.000.000

200.000

5.000.000

11

A14

180,3

411.084.000

60.000.000

200.000

5.000.000

12

A15

179,4

409.032.000

60.000.000

200.000

5.000.000

13

A16

178,5

406.980.000

60.000.000

200.000

5.000.000

14

A17

237,2

540.816.000

100.000.000

500.000

6.000.000

TỔNG CỘNG

4.006,1

17.045.933.200

2.520.000.000

11.900.000

185.000.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất bằng hình thức giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2020 tại nơi có tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ Công ty để được hướng dẫn chi tiết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty bán hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 06 tháng 3 năm 2020 đến 17h00’ ngày 24 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, TT.Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên và Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Theo danh mục nêu tại phần 3 của Thông báo này.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: theo danh mục nêu tại phần 3 của Thông báo này.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 06 tháng 3 năm 2020 đến 17h00’ ngày 24 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, TT.Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực về tài chính, có nhu cầu về sử dụng đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp tiền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạ khi trúng đấu giá.

- Trong một lô đất: Một hộ gia đình chỉ được một trường hợp (cá nhân hoặc hộ gia đình) đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá hợp lệ cho Công ty trong thời hạn quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty), sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân, biên lai nộp tiền đặt trước (bản chính).

Phiếu trả giá được đựng trong phong bì, người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá và đấu giá tài sản): 08h00’ ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257 3848 979