(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, X16, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội sản vào ngày 27/3/2020 với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá: Khu đất đấu giá tại điểm X7, X16 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh gồm 26 thửa, chia thành các nhóm: Nhóm 1 gồm 09 thửa: Từ thửa LK-01-1 đến thửa LK-01-9; nhóm 2 gồm 03 thửa: Thửa LK-02-1; LK-02-7 và thửa LK-03-5; nhóm 3 gồm 05 thửa: Từ thửa LK-02-2 đến thửa LK-02-6; nhóm 4 gồm 04 thửa: Từ thửa LK-03-1 đến thửa LK-03-4; nhóm 5 gồm 05 thửa: Từ thửa LK-04-1 đến thửa LK-04-5.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Nhóm 1, 3, 4, 5: 200.000 đồng/hồ sơ; nhóm 2: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Nhóm 1: 60.000.000 đồng/thửa; nhóm 2: 100.000.000 đồng/thửa; nhóm 3,4,5: 70.000.000 đồng/thửa.

- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m².

- Bước giá áp dụng chung là: 100.000 đồng/bước/m2.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 06/03/2020 đến 16h00’, ngày 25/03/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.

- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức đấu giá (Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân) bằng hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.

5. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 24/03/2020 đến 16h00’, ngày 25/03/2020 (giờ hành chính).

- Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau:

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân.

+ Số tài khoản: 114002809857 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh – Phòng Giao dịch Mê Linh.

+ Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá (CMND) …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại điểm X7, X16 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh để xem thực địa trong 02 ngày liên tiếp là ngày 23 và 24/03/2020 (tập trung tại Trung tâm Phát triển quỹ đất vào lúc 09h00’).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00’, ngày 27/03/2020.          

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Đ/c: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. ĐT: 024.730.22269;

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019; 0948.551.258.