(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Drắk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý CDAĐT XDCT huyện M’Drắk (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Drắk) tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản đấu giá: QSD đất gồm 09 thửa đất tại điểm dân cư mới thôn 13, xã Ea Riêng, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Mục đích sử dụng đất: Giao đất làm nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.

Tổng giá khởi điểm: 1.182.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Kể từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 24/03/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27/03/2020 tại Hội trường UBND huyện M’Drắk.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Drắk. Địa chỉ: Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3731927.