(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum. Địa chỉ: 444 Trần Phú, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (20 thửa) để thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại lô đất C3 chợ Trung tâm huyện Ia H’Drai với tổng diện tích là: 1.280 m2 và tổng giá khởi điểm là 2.588.160.000 đồng.

- Hình thức: Cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Cụ thể bao gồm như sau: 

TT

Lô (thửa) đất số

Tên đường

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)(10% giá khởi điểm thửa đất đấu giá)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Thửa số 17

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

2

Thửa số 18

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

3

Thửa số 19

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

4

Thửa số 20

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

5

Thửa số 21

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

6

Thửa số 22

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

7

Thửa số 23

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

8

Thửa số 24

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

9

Thửa số 25

Đường ĐĐT28

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

10

Thửa số 28

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

11

Thửa số29

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

12

Thửa số 30

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

13

Thửa số 31

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

14

Thửa số 32

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

15

Thửa số 33

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

16

Thửa số 34

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

17

Thửa số 35

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

18

Thửa số 36

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

19

Thửa số 37

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

20

Thửa số 38

Đường ĐĐT29

64,0

129.408.000

13.000.000

100.000

4.000.000

* Đấu giá theo từng lô.

Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/3/2020.

- Địa điểm xem tài sản: xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24/3/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Gia Lai Kon Tum - Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 24/3/2020 trong giờ hành chính.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum.

Số tài khoản: 0761 002378899

Tại ngân hàng: Vietcombank tỉnh Kon Tum

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

+ Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá đất phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về đất đai, về đấu giá quyền sử dụng đất và đảm bảo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/3/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: xem Quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum.

- Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gia Lai Kon Tum - Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Bước giá: Theo từng lô như điều 3. Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

7. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 09 giờ 00 ngày 27/3/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Hội trường UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 444 Trần Phú, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ĐT: 02603.850789.