(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá bao gồm 15 lô đất; Từ lô 01 đến lô 07 tại mặt bằng Khu nhà văn hóa thôn Phú Mỹ; Lô 01 tại mặt bằng Khu nhà văn hóa cũ thôn 8; Lô 20, lô 28 và lô 29 tại .ặt bằng 01; Lô 01, lô 02 khu sau trường tiểu học; Lô 01, lô 02 khu đồng lũng thôn Đông Hòa; Có diện tích từ 104m2 đến 200m2 (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hiện trạng: Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Từ 528.000 đồng/m2 đến 1.000.000đồng/m2. (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám nghìn trên một mét vuông đất đến Một triệu đồng đồng trên một mét vuông).

- Từ 62.400.000 đồng/lô đất đến 200.000.000 đồng/lô đất. (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng trên một lô đất đến hai trăm triệu đồng trên một lô đất).

3.3. Bước giá: Là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau. (Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

3.4. Tiền đặt trước: Từ 12.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 40.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng trên một bộ hồ sơ đến bốn mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

3.5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông của thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký, bỏ vào phong bì, dán, ký niêm phong và ghi đầy đủ họ tên bên ngoài phong bì nộp lại cho đơn vị tổ chức đấu giá đúng thời hạn theo quy định. Tại buổi tổ chức cuộc đấu giá, Đấu giá viên bóc phong bì của các khách hàng và tiến hành kiểm tra, tổng hợp các lô đất khách hàng đã đăng ký để tổ chức cuộc đấu giá theo quy định. Khách hàng nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

6.1. Hình thức đấu giá: đấu giá từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

6.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 09/03/2020 đến ngày 24/03/2020 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/03/2020 đến 17h00 ngày 24/03/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

- Công ty Năm Châu sẽ trực tiếp bán, thu hồ sơ tại trụ sở UBND xã Xuân Lộc trong ngày 24/03/2020 (Trong giờ hành chính)

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/03/2020 đến hết ngày 26/03/2020 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước MB số…. Thuộc khu dân cư xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc]

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : Bắt đầu từ 8h00 ngày 27/03/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0989.589.052. 

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, phí hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Mặt bằng khu dân cư xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
(Phục lục kèm Thông báo số:211/TB-NC ngày 03 tháng 03 năm 2020)

STT

Lô đất đấu giá

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm của 01 m2 đất
(đồng)

Tổng tiền sử dụng đất thu được theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá
(đồng/01 bộ hồ sơ)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá
(đồng/01 bộ hồ sơ)

Khu nhà văn hóa thôn Phú Mỹ

1

Lô số 01

179

550.000

98.450.000

100.000

15.000.000

2

Lô số 02

144

550.000

79.200.000

100.000

15.000.000

3

Lô số 03

144

550.000

79.200.000

100.000

15.000.000

4

Lô số 04

144

550.000

79.200.000

100.000

15.000.000

5

Lô số 05

175

550.000

96.250.000

100.000

15.000.000

6

Lô số 06

175

550.000

96.250.000

100.000

15.000.000

7

Lô số 07

175

550.000

96.250.000

100.000

15.000.000

Khu nhà văn hóa cũ thôn 8

8

Lô số 01

104

600.000

62.400.000

100.000

12.000.000

Mặt bằng số 01

9

Lô số 20

200,0

1.000.000

200.000.000

100.000

40.000.000

10

Lô số 28

200,0

1.000.000

200.000.000

100.000

40.000.000

11

Lô số 29

200,0

1.000.000

200.000.000

100.000

40.000.000

Khu sau trường Tiểu học

12

Lô số 01

200,0

528.000

105.600.000

100.000

20.000.000

13

Lô số 02

200,0

528.000

105.600.000

100.000

20.000.000

Khu Đồng Lũng thôn Đông Hòa

14

Lô số 01

120,0

528.000

63.360.000

100.000

12.000.000

15

Lô số 02

120,0

528.000

63.360.000

100.000

12.000.000

Tổng 15 Lô

2.480,0

1.625.120.000