(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Sê ủy quyền như sau:
Ngày 27/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 27/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 2