(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Người có tài sàn đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè. Đ/c: Khu 3, TT. Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất CLN diện tích 1238,0 m2  và cây trên đất thửa 1403, tờ bản đồ số 24, tại ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2475 cấp ngày 19/03/2004.

4. Giá khởi điểm: 144.412.996 đồng.

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 28.000.000 đồng/hs.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hs.

7. Cá nhân/tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản: Mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 24/03/2020 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản công ty ngày 24/03/2020.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 27/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.