(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2020 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Đ/c: Số 06 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu. Đ/c: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

1. Lô 1: Tôm sú lột PTO, gồm:

- Tôm sú lột PTO: 14,1 kg, loại: 16-20 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 38,9 kg, loại: 21-25 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 32,8 kg, loại: 26-30 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 14,6 kg, loại: 31-40 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 19,0 kg, loại: 41-50 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 47,3 kg, loại: 51-60 con/453g.

2. Lô 2: Tôm sú lột PTO, gồm:

- Tôm sú lột PTO: 8,1 kg, loại: 16-20 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 30,6 kg, loại: 21-25 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 47,5 kg, loại: 26-30 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 49,3 kg, loại: 31-40 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 32,6 kg, loại: 41-50 con/453g.

3. Lô 3: Tôm sú lột PTO, gồm:

- Tôm sú lột PTO: 14,7 kg, loại: 21-25 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 23,4 kg, loại: 26-30 con/453g;

- Tôm sú lột PTO: 108,7 kg, loại: 41-50 con/453g.

(Bán riêng lẻ từng lô).

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (Quyết định số 350/QĐ-TTTVPT ngày 21/10/2019 của Công an tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Quyết định số 387/QĐ-TTTVPT ngày 06/11/2019 của Công an tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Quyết định số 388/QĐ-TTTVPT ngày 06/11/2019 của Công an tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).

4. Giá khởi điểm:

- Lô 1: 32.605.200 đồng.

- Lô 2: 34.153.600 đồng.

- Lô 3: 26.135.500 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/02/2020 đến 17 giờ ngày 24/02/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản: Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh.

6. Tiền đặt trước: lô 1: 3.000.000 đồng; lô 2: 3.000.000 đồng; lô 3: 2.500.000 đồng, nộp vào các ngày: 24, 25, 26/02/2020, nộp vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu (số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/02/2020 đến 17 giờ ngày 24/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức công bố giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 27/02/2020.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức: trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.