(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 3, Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 04 Lô hàng hóa các loại đã được phê duyệt phương án bán đấu giá theo Quyết định số 665/QĐ-QLTT ngày 10/12/2019, các Quyết định số 685, 686, 689/QĐ-QLTT cùng ngày 18/12/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

1. Lô 01: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 665/QĐ-QLTT ngày 10/12/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là tuốc nơ vít và kềm các loại (thẩm quyền Đội QLTT số 1).

*Giá khởi điểm: 4.620.000 đồng (Bốn triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).

2. Lô 02: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 685/QĐ-QLTT ngày 18/12/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là màn hình điện thoại các loại (thẩm quyền Đội QLTT số 2).

*Giá khởi điểm: 40.963.200 đồng (Bốn mươi triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, hai trăm đồng).

3. Lô 03: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 686/QĐ-QLTT ngày 18/12/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là ốp lưng điện thoại, sạc điện thoại dự phòng, cục sạc, dây sạc (thẩm quyền Đội QLTT số 7).

*Giá khởi điểm: 4.852.800 đồng (Bốn triệu, tám trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm đồng).

4. Lô 04: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 689/QĐ-QLTT ngày 18/12/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là motor giảm tốc các loại, bộ điều chỉnh tốc độ các loại (thẩm quyền Đội QLTT số 7).

*Giá khởi điểm: 162.587.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 24/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01, 03: 50.000 đồng/hồ sơ; Lô 02: 100.000 đồng/hồ sơ; Lô 04: 200.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/02/2020 (trong giờ hành chính) tại kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

  -Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 24/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/02/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể: Lô 01 = 920.000 đồng; Lô 02 = 8.190.000 đồng; Lô 03 = 970.000 đồng; Lô 04 = 32.570.000 đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 27/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).