(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1