(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do Công ty Điện lực Bình Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị tại tỉnh Bình Thuận ảnh 1