(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Quảng Nam vào ngày 27/12/2021 như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam tại Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam ảnh 1