(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Liên Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu

Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0989405628

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh

Địa chỉ: Khối 1A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 27/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 22/12/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 24/12/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/12/2021 - 16:00 24/12/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo thời gian như sau: - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/12/2021 đến 16h00 phút ngày 24/12/2021 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 27/12/2021

Địa điểm: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội