(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do Công ty CP Cao su Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1