(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2021 do Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Đấu giá 4.998.429 kg gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho DTQG năm 2020.

Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa

Ngày 27/12/2021, đấu giá 4.998.429 kg gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho DTQG năm 2020 tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 27/12/2021, đấu giá 4.998.429 kg gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho DTQG năm 2020 tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 27/12/2021, đấu giá 4.998.429 kg gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho DTQG năm 2020 tại Hà Nội ảnh 3