(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Lô tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ các công trình trên đất tại tổ dân phố số 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ( bao gồm 31 loại tài sản ).

- Tổng giá khởi điểm: 131.927.000đ (một trăm ba mươi mốt triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

- Xem tài sản: tại tổ dân phố số 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 13/12/2019 đến 16h ngày 24/12/2019

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ /01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng sau khi mua hồ sơ đấu giá, có đơn tham dự đấu giá theo mẫu, có Chứng minh nhân dân (bản phô tô không cần chứng thực). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 24,25 và đến 16h ngày 26/12/2019 để được hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá và thời hạn nhận phiếu trả giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đấu từ hồi 10h ngày 27/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699.

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

STT

Vật kiến trúc

Đơn vị tính

Số lượng, khối lượng

Đơn giá (đ/m2, m,…)

Thành tiền (VND)

A

Tài sản thanh lý trên đất thu hồi củaCông ty TNHH Hapaco Yên Sơn

39.097.057

I

Nhà Văn phòng, hiên BTCT, mái lợp tôn

15.078.515

1

Tôn lợp

m2

376,64

18.000

6.779.520

2

Xà gồ thép

kg

746,24

5.500

4.104.320

3

Cửa đi, cửa sổ gỗ pano gỗ kính

m3

1,07

500.000

535.000

4

Hoa thép cửa sổ, thép vuông 12x12:

m2

45,60

4.000

182.400

5

Thép tròn các loại

kg

726,0

4.000

2.904.000

6

Trần gỗ, ốp chân tường

m3

1,1

500.000

573.275

II

Nhà hội trường, hiên BTCT, mái lợp tôn

18.858.220

1

Tôn lợp

m2

182,91

18.000

3.292.304

2

Xà gồ thép, vì kèo thép, trụ thép, dầm dọc

kg

2.145,51

5.500

11.800.316

3

Hoa thép cửa sổ, cửa đi thép vuông 10x10:

kg

108,00

4.000

432.000

4

Cửa đi gỗ pano gỗ

m3

0,5

500.000

248.400

5

Cửa sổ, cửa đi, vách kính khuôn nhôm

m2

29,2

80.000

2.335.200

6

Cửa khung sắt, song sắt bịt tôn

m2

7,5

100.000

750.000

III

Nhà ăn khung thép, mái tôn sốp

5.160.322

1

Tôn lợp (tôn sốp)

m2

77,35

25.000

1.933.750

2

Xà gồ thép, dầm thép, trụ thép

kg

532,10

5.500

2.926.572

3

Cửa gỗ

m3

0,4

500.000

200.000

4

Hoa sắt của (Sắtdẹt)

kg

25,0

4.000

100.000

B

Tài sản thanh lý trên đất thu hồi của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

92.829.800

I

Nhà làm việc số 2

68.346.800

1

Thép tròn loại

kg

7.920

4.000

31.680.000

2

Tôn lợp

m2

188

18.000

3.389.760

3

Thép hình các loại

kg

475

5.500

2.611.840

4

Hoa thép cửa sổ, thép vuông 12x12:

kg

169

100.000

16.866.000

5

Lan can INOX + Trụ INOX

md

16

150.000

2.340.000

6

Của đi, cửa sổ, của lùa, vách kính khuôn nhôm

m2

129

80.000

10.325.200

7

Cửa kính thủy lực

m2

8

150.000

1.134.000

II

Nhà làm việc số 1 (cổng vào)

24.483.000

1

Thép tròn loại

kg

3.780

4.000

15.120.000

2

Tôn lợp

m2

129

18.000

2.318.400

3

Thép hình các loại

kg

382

5.500

2.098.800

4

Cửa đi; cửa sổ gỗ

m3

1,57

500.000

782.600

5

Hoa thép của sổ (sắt dẹt), lan can thép

kg

135,8

4.000

543.200

6

Vách kính khuôn nhôm

m2

6

80.000

440.000

7

Lan can cầu thang; tay vịn gỗ

md

15

80.000

1.200.000

8

Cổng thép

m2

13

150.000

1.980.000

Tổng cộng (A+B)

131.926.857

Tổng cộng (Làm tròn)

131.927.000