(BĐT) - Trường Trung học Phổ thông Tiểu Cần thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 như sau:

Trường Trung học Phổ thông Tiểu Cần có Đề án cho thuê mặt bằng làm căn tin phục vụ giáo viên, học sinh của trường và công văn số 4457/UBND-KT ngày 28 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc sử dụng tài sản công tại đươn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

Căn cứ và công văn số 1695/STC-QLG&CS ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn quy trình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê.

Căn cứ công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Căn cứ công văn số 1267/SGDĐT- KHTC, ngày 13 tháng 12 năm 2018 cảu Sở GD & ĐT Trà Vinh về việc hướng dẫnlập thủ tục cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Nôi dung thông báo công khai việc đấu giá cho thuê tài sản công theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trường Trung học Phổ thông Tiểu Cần, ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Người dại diện: Lê Thị Cúc Hoa, điện thoại: 0294.3822.019.

+ Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Thời gian đấu giá tài sản: ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại Phòng Hội đồng Trung học Phổ thông Tiểu Cần, ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

+ Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Mặt bằng cho thuê để xây dựng Căn tin trong Trung học Phổ thông Tiểu Cần, ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và Phân hiệu Trung học Phổ thông Tiểu Cần ấp Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 12.000.000 đồng/năm (thu 08 tháng/ năm). Trong đó Trung học Phổ thông Tiểu Cần, ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh giá khởi điểm: 7.890.000 đồng (Bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) và Phân hiệu Trung học Phổ thông Tiểu Cần ấp Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh: 4.110.000 (Bốn triệu một trăm mười nghìn đồng.

+ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng kí tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và mua hồ sơ kể từ ngày 16/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2019, tại Văn phòng Trung học Phổ thông Tiểu Cần, ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh ; lệ phí 100.000 đồng/hồ sơ ( không hoàn lại).

- Nộp hồ sơ từ ngày 23/12/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/ 12/ 2019. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Thầy Huỳnh Văn Túy (ĐT: 0945.150.097)

- Người đứng tên trong đơn xin tham gia đấu thầu là người có mặt tham gia đấu thầu. (không giải quyết tham gia đấu thầu thay người đứng tên trong đơn)

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định; không nhận đơn xin tham gia đấu thầu nộp trể thời gian nêu trong thông báo.

Nay Trung học Phổ thông Tiểu Cần gởi thông tin đề nghị Cục quản lý công sản thông báo công khai việc đấu giá cho thuê tài sản công trên Website: https://taisancong.vn về cho thuê mặt bằng làm căn tin: Phục vụ thức ăn, nước uống và đồ dùng học tập cho học sinh (có thông báo đính kèm).

Trân trọng kính chào!