(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2019, đấu giá tàu tự hành vỏ thép tại tỉnh Quảng Ninh    ảnh 1