(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 do Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá lô gỗ tròn nhóm V- VIII, số lượng 115 khúc, khối lượng: 5,715m3; tỷ lệ chất lượng còn lại 70%, là tang vật vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; số lượng, chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước.

STT

Tên tài sản

Nhóm

Số lượng

(khúc)

Khối lượng (m3)

Chất lượng còn lại %

Đơn giá

(đ/m3)

Giá khởi điểm (đ)

1

Gỗ tròn

V,VI, VII, VIII

115

5,714

70

700.000

2.799.860

Cộng

115

5,714

70

700.000

2.799.860

Bằng chữ: Hai triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm sáu mươi đồng.

- Nơi có tài sản: Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1 ( Tổ 7 phường Xuất Hóa TP Bắc Kạn) và Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Tiền đặt trước: 550.000đ; Bằng chữ: Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.

Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 24/12, 25/12 đến 16h 00 phút ngày 26/12/2019. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 19/12/2019 đến 16h30’ ngày 25/12/2019. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

3.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.