(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá vào ngày 27/12/2019 là quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất đấu giá: 11.959,4 m2, gồm 138 lô. Tổng giá khởi điểm: 198.626.425.000 đ. Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/lô.

(Chi tiết cụ thể từng lô đất trong hồ sơ đấu giá)

Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 09/12/2019 đến 16 giờ 00, ngày 24/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/12/2019 đến 11 giờ 00, ngày 26/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Dự kiến từ 08 giờ 30, ngày 27/12/2019 tại Nhà Văn hóa huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên. Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3916589; Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. ĐT: (0225) 3822476.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.